Aktuality a oznamy

201817
Dec

Sme veľmi radi, že Pôdohospodárska platobná agentúra schválila našu žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre vzdelávaciu a informačnú aktivitu s názvom "Nové možnosti využívania húb človekom v pôdohospodárstve", vo výške 55 100 eur!

Cieľom projektu je poskytnúť subjektom z poľnohospodárskeho a lesníckeho sektora potrebné informácie z oblasti pestovania a využívania húb.

Realizácia projektu bude prebiehať v rokoch 2019 až 2020.

201817
Dec

Sme veľmi radi, že Pôdohospodárska platobná agentúra schválila našu žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre demonštračnú aktivitu a informačnú akciu s názvom "Protipovodňové opatrenia, protierózna ochrana pôdy", vo výške 29 639 eur!

Cieľom projektu je poskytnúť subjektom z lesníckeho sektora potrebné informácie z oblasti protieróznych opatrení.

Realizácia projektu bude prebiehať v rokoch 2019 až 2020.

201630
Nov

Za pár dní by mala byť vypísaná nová výzva na PRV (namiesto tej anulovanej) a my sa chystáme zareagovať a podať viacero projektov. Držte nám prosím palce, aby sme boli úspešní.

201630
Nov

Žial celá výzva na Program rozvoja vidieka, kde nám bol schválený obsahový námet, čiže sme prešli prvým kolom a celý rok sme čakali na vypísanie výzvy na druhé kolo, bola anulovaná.