Aktuality a oznamy

201911

V mesiacoch máj a jún sa nám podarilo zrealizovať tri kurzy: Pestovanie húb, Využitie húb a Protipovodňové opatrenia, protierózna ochrana pôdy. Kurzy absolvovalo do kopy 39 ľudí. Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na spoluprácu s ďalšími záujemcami.

201923

Na základe dohody s garantom vzdelávacej aktivity "Pestovanie a využitie húb" Dr.Pavlíkom, boli pridané nové termíny v mesiaci november. Ak Vám nevyhovovali termíny v máji a júni tak sa môžete prihlásiť. Ďalší predpokladaný termín bude vo februári 2020.

201903

Už onedlho sa uskutoční prvý kurz s názvom Protipovodňové opatrenia, protierózna ochrana pôdy, s gestorom Dr. Tomášom Lepeškom. Všetky informácie, ako aj elektronickú prihlášku nájdete na našej stránke.

201903

Po viac ako 2,5 ročnej práci a vypisovaní na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a následne komunikácie s Pôdohodpodárskou platobnou agentúrov sa nám podarilo dospieť do "víťazného konca"...

Sme veľmi radi, že v spolupráci s gestorom Dr. Martinom Pavlíkom, Vám môžeme v mesiaci máj a jún 2019 ponúknuť dva odborné kurzy zamerané na Pestovanie a Spracovanie húb. Všetky informácie nájdete na našej stránke.