Aktuality a oznamy

201903

Po viac ako 2,5 ročnej práci a vypisovaní na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a následne komunikácie s Pôdohodpodárskou platobnou agentúrov sa nám podarilo dospieť do "víťazného konca"...

Sme veľmi radi, že v spolupráci s gestorom Dr. Martinom Pavlíkom, Vám môžeme v mesiaci máj a jún 2019 ponúknuť dva odborné kurzy zamerané na Pestovanie a Spracovanie húb. Všetky informácie nájdete na našej stránke.

201817
Dec

Sme veľmi radi, že Pôdohospodárska platobná agentúra schválila našu žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre vzdelávaciu a informačnú aktivitu s názvom "Nové možnosti využívania húb človekom v pôdohospodárstve", vo výške 55 100 eur!

Cieľom projektu je poskytnúť subjektom z poľnohospodárskeho a lesníckeho sektora potrebné informácie z oblasti pestovania a využívania húb.

Realizácia projektu bude prebiehať v rokoch 2019 až 2020.

201817
Dec

Sme veľmi radi, že Pôdohospodárska platobná agentúra schválila našu žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre demonštračnú aktivitu a informačnú akciu s názvom "Protipovodňové opatrenia, protierózna ochrana pôdy", vo výške 29 639 eur!

Cieľom projektu je poskytnúť subjektom z lesníckeho sektora potrebné informácie z oblasti protieróznych opatrení.

Realizácia projektu bude prebiehať v rokoch 2019 až 2020.

201630
Nov

Za pár dní by mala byť vypísaná nová výzva na PRV (namiesto tej anulovanej) a my sa chystáme zareagovať a podať viacero projektov. Držte nám prosím palce, aby sme boli úspešní.