FAQ - Často kladené otázky

Ako je možné zaregistrovať sa na Vaše kurzy?

Registrácie je najjednoduchšia prostredníctvom:
1. on-line formulára, kde vyplníte základné údaje
2. telefonicky: 045/5206 519, kde nadiktujete údaje

Ako budem vedieť či som zaregistrovaný a či kurz bude prebiehať v danom termíne?

Registráciu prostredníctvom on-line formulára Vás poprosíme ešte potvrdiť-overiť telefonicky 045/5206 519, kde Vám pracovníci CĎV (Kiss, Selecký) bližšie podajú informácie o naplnenosti, aktuálnosti, pozvánke na kurz.

Kedy dostanem pozvánku na kurz a akou formou?

Pozvánky na kurz zasielame cca 2 týždne pred začatím kurzu. V pozvánke zasielame základné údaje - kde sa kurz uskutoční, o koľkej hodine, v ktorej miestnosti a časový priebeh kurzu.  
Pozvánky zasielame e-mailom.

Je potrebné ešte po obdržaní pozvánky potvrdiť účasť?

Áno, v pozvánke Vás vyzývame, aby ste nám potvrdili Vašu účasť do stanoveného termínu a tiež aby ste si rezervovali ubytovanie. Ubytovanie zabezpečuje organizátor, ale z dôvodu obmedzených kapacít ubytovanie musíme vedieť minimálne 1 týždeň pred začiatkom kurzu.
Nezabudnite! Organizátor potrebuje vedieť Vašu účasť, ale tiež aj prípadnú neúčasť, ktorú mu treba nahlásiť.

Ak sa prihlásim na kurz, potvrdím svoju účasť, ale na poslednú chvílu mi "niečo do toho skočí"?

Organizátor má kapacitu stanovenú na 15 účastníkov, keď má prihlásený tento počet môže uskutočniť kurz. Je veľmi dôležité, aby ste mu dali vedieť na pevnú linku: 045/5206 519 alebo na 0918 730 374 (p.Kiss), 0918 730 375 (p.Selecký), že na kurz neprídete, aby ešte operatívne mohol na Vaše miesto doplniť náhradníka.

Ako je zabezpečené stravovanie a ubytovanie?

Stravovanie je zabezpečené v menze Technickej univerzity vo Zvolene - nový internát, kde na začiatku dostanete lístky na obed na ktoré máte nárok (pozor! - z projektu je možné preplácať len polpenziu t.z. obed).
Ubytovanie je zabezpečené na starom internáte Technickej univerzity vo Zvolene, na Študentskej ulici 17. 

Ako je to s prednáškovými miestnosťami?

Prednáškové miestnosti sú na Technickej univerzite, v priestoroch nového internátu - Študentská 27 (kde máte zabezpečené ubytovanie aj stravovanie) a v priestoroch starého internátu - Študentská 17, prípadne priamo v hlavnej budove Technickej univerzity - T.G.Masaryka 24

Sú plánované aj nejaké exkurzie - treba sa na to špeciálne obliecť?

Áno, každý kurz má pripravený exkurziu, alebo praktické cvičenie v prírode. V pozvánke je vždy napísané či to danný kurz má.

Kto sú cieľové skupiny na jednotlivé kurzy, môžem sa ako študent prihlásiť?

Cieľové skupiny sú jasne definované a nemožno školiť inú cieľovú skupinu - vyplýva to jednoznačne z projektu. Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (2004-2006), potom Program rozvoja vidieka 2007-2013, a teraz Program rozvoja vidieka 2014-2020 cez ktorý tieto školenia organizujeme jednoznačne podporuje poľnohospodársky a tiež lesnícky sektor.

Čo všetko je zabezpečené bezplatne na kurze?

Bezplatne je zabezpečené ubytovanie, stravovanie (polpenzia), pracovný zošit (prednášky, cvičenia).

Dostanem certifikát, alebo osvedčenie o absolvovaní kurzu?

Áno, všetky kurzy ponúkané našou vzdelávacou inštitúciou sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Každý absolvent obdrží Osvedčenie, ktoré zvyšuje Vašu kvalifikáciu a bude podpísané gestorom kurzu a tiež rektorom Technickej univerzity.

Môžem absolvovať len jeden kurz, ako je to obmedzené?

Môžete absolvovať aj viacero kurzov nie je to obmedzené, avšak sa Vám nemôžu prekrývať termíny.

Koľko musím minimálne absolvovať hodín z jednotlivého kurzu?

Nie je to % dané, ale určite ak nebudete podpísaný na prezenčných listinách, ktoré sú každý deň a gestor bude vedieť, že nie ste na hodinách nebude možné Vám osvedčenie udeliť. Samozrejme, že môžu nastať individuálne prípady, ktoré ale musíte riešiť s gestorom alebo s organizátorom kurzu.

Kedy kurz začína a kedy končí?

Vzhľadom k tomu, aby účastníci mohli pokojne pricestovať sme zvolili začiatky kurzov na 12.00 hod, posledný deň je kruz maximálne do 15.00 hod. V prípade kurzu zameraný na Huby, ktorý je 4-dňový (vyplýva to z podmienok zmluvy, tak kruz začína o 16.00 hod)