Kontakt

Technická univerzita vo Zvolene

Centrum ďalšieho vzdelávania
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

 e-mail : cdv@tuzvo.sk
tel: 045/5206 519, 198

Ing. Tomáš Kiss, PhD. - tomas.kiss@tuzvo.sk, 0918730374

IČO: 00397440
DIČ: 2020474808

Nájdete nás v budove Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice (T. G. Masaryka 20) na prízemí vpravo.
GPS - Loc: 48°34´22" N, 19°7´17" E