Realizované projekty

V rámci programovacích období 2004 - 2006 a 2007 – 2013 sme realizovali 20 projektov zameraných na vzdelávanie v oblasti lesného hospodárstva, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka:


160ZV0900787 Lesníctvo 21. Storočia

160ZV0900899 Biomasa a jej energetické využitie

160TT0900852 GIS - využitie v lesníctve

160TT0900854 Progam rozvoja vidieka, agroenvironment a cross compliance v poľnohospodárstve

160TT0900855 Ťažba dreva v neprístupnom teréne - lesnícke lanovky

330ZV0900901 Odpady na vidieku

160TT0901296 Integrovaná produkcia, ekologické poľnohospodárstvo a predaj z dvora

11320400033 Trvaloudržateľné pestovanie ihličnatých lesov v rozšírenom europriestore - Výberkové lesy, výberkový hospodársky spôsob a tvorba projektov v lesnom hospodárstve (2007-2008)

11320400034 Trvaloudržateľné pestovanie listnatých lesov v rozšírenom europriestore - Pestovanie listnatých lesov s prihliadnutím na hodnotovú prírastkovú produkciu (prírode blízke pestovanie listnatých porastov) a tvorba projektov v lesnom hospodárstve (2007-2008)

11320400039 Integrované ťažbovo dopravné technológie (2007-2008)

11320400040 Neprodukčné funkcie lesa – protierózna ochrana a zalesňovanie

11320400043 Agro-environmentálne opatrenia v poľnohospodrástve

11320400044 Finančná a organizačná stabilizácia podniku

11320400045 Právne a ekonomické podmienky podnikania

11320400062 Agro-environmentálne opatrenia v poľnohospodárstve (2006-2007)

11320400064 Integrované ťažbovo dopravné technológie v lesníctve - technika a technológie v zmenených spoločenských a ekonomických podmienkach rozšírenej Európy (2006-2007)

11320400065 Trvaloudržateľné pestovanie listnatých lesov v rozšírenom europriestore - Pestovanie listnatých lesov s prihliadnutím na hodnotovú prírastkovú produkciu (prírode blízke pestovanie listnatých porastov) a tvorba projektov v lesnom hospodárstve (2006 – 2007)

11320400066 Trvaloudržateľné pestovanie ihličnatých lesov v rozšírenom europriestore - Výberkové lesy, výberkový hospodársky spôsob a tvorba projektov v lesnom hospodárstve (2006-2007)

11320400120 Energetické využitie biomasy

11320400121 Diverzifikácia činností na vidieku