Aktuálne termíny kurzov

Pestovanie húb
14.11.2019 16:00:00 - 17.11.2019 11:00:00

Registrácia

Využitie húb
28.11.2019 16:00:00 - 01.12.2019 11:00:00

Registrácia